Island Prison

 

Rinneadh iosta do phríosúnaigh in 1847 d’Inis Píc. Coinníodh an náisiúnach agus scríbhneoir Éireannach, John Mitchel ann ar feadh trí lá in 1848 sular díbríodh go Beirmiúda é. Cuireadh Mitchel go Críoch Van Diemen (an Tasmáin inniu) ina dhiaidh sin ar fhaitíos go dtiocfadh Náisiúnaigh Éireannacha eile i gcabhair air. Smaoinigh Mitchel ar choincheap an Jail Journal – ceann de na téacsanna is cáiliúla maidir le náisiúnachas na hÉireann - agus b'fhéidir fiú gur thosaigh sé air agus é i ngéibheann ar Inis Píc. Bhí níos mó ná 2,000 príosúnach á gcoinneáil ar Inis Píc faoin mbliain 1850. Coinníodh go leor príosúnach a bhí ina bhFíníní ann sna 1860í agus 1870í, ach athlonnaíodh na príosúnaigh deiridh ansin go príosúin ar an mórthír in 1883.

Rinneadh príosún den oileán arís beagnach céad bliain ina dhiaidh sin. Bhí an dún in úsáid idir 1985 agus 2004 le ciontóirí óga a choinneáil – ‘tiománaithe bradacha' den chuid is mó a ciontaíodh as carranna a ghoid agus a bheith ag tiomáint go contúirteach. Chlúdaigh na meáin idirnáisiúnta círéib i mí Lúnasa 1985 agus lean atheagrú an phríosúin as sin. Rinneadh na cillíní slána atá fós le feiceáil inniu as na sáinneacha thoir-thuaidh agus thiar-thuaidh.
Back