Island Home

 

B’áit chónaithe a bhí san oileán do go leor daoine, ina measc na daoine sin a raibh orthu féin agus a gclann cónaí ann mar gheall ar obair. Bhí pobal beo dlúth ar an oileán ar feadh beagnach 200 bliain agus is iomaí páiste a rugadh agus a fuair oideachas ann. Bhí Nellie Organ ar dhuine de na páistí a chónaigh ar an oileán nuair a bhog a teaghlach chun an oileáin i 1905 nuair a lonnaíodh a hathair, a bhí ina shaighdiúir in Airtléire Ríoga na Breataine, ann. Cuireadh Nellie – páiste cráifeach ach páiste lagbhríoch – chun cónaí le Siúracha an Aoire Mhaith i gCorcaigh nuair a bhásaigh a máthair. De bhrí go raibh sí tinn, rinne Nellie a céad Chomaoineach i mí na Nollag 1907, go gairid sular bhásaigh sí i bhFeabhra 1908, agus gan í ach ceithre bliana agus cúig mhí d’aois. Cuimhnítear anois uirthi mar ‘Nellie Bheag Dia Beannaithe’ agus tá sí adhlactha i láthair an tseanchlochair ar bhruach na Laoi i gCathair Chorcaí. Mar gheall ar a cráifeacht i bpáirt, d'eisigh an Pápa Pius X ordú i 1910 ar a dtugtar Quam Singulari, a d'ísligh an aois a bhféadfadh páistí a gcéad Chomaoineach a dhéanamh.
Back